อาการโรคไข้หวัดนก
อาการของโรค คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดนก มีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
เริ่มจากมีไข้สูง หนาวสั่น
ปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัว
อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ
และอาจมีตาแดงด้วย ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มี
โรคประจำตัวอาจป่วยรุนแรง เกิดอาการหายใจลำบากหรือหอบ ปอดบวมอักเสบ และอาจมีอาการระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตได้ ระยะเวลาป่วยนาน 5 - 13 วัน
คุณสามารถเลือกฟังเสียงบรรยาย ปิดเสียง หรือควบคุมอื่นๆ ได้

นางสาวจุฑาพร จันทรจิต ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
.